interdyscyplinarne warsztaty diagnostyki i leczenia omdleń

logo_Omdlenia2020

Omdlenie to jedyny objaw bardzo wielu chorób, który doczekał się oddzielnych i uaktualnianych przez zespoły ekspertów wytycznych. Zawierają one szereg szczegółowych i praktycznych wskazówek jak postępować i interdyscyplinarnie prowadzić diagnostykę i leczenie omdleń. Jednak prawidłowe stosowanie aktualnych zaleceń w codziennej praktyce może być trudne, skomplikowane i wymagające poznania praktycznych wskazówek.

W związku z prośbami wielu potencjalnych uczestników konferencji, niejasną sytuacją epidemiologiczną oraz organizacją w marcu 2020 kilku lokalnych wydarzeń kardiologicznych Komitet Naukowy i Organizacyjny podjął decyzje o przesunięciu organizacji warsztatów.

W najbliższym czasie zostanie ustalony nowy termin.

Jednodniowe szkolenie w formie warsztatów ma dostarczyć Państwu praktycznej wiedzy i technik w zbieraniu wywiadu, badaniu chorego, wykonywania podstawowych badań przyłóżkowych oraz interdyscyplinarnych konsultacji w celu ustalenia poprawnej diagnostyki różnicowej, oceny ryzyka i wyboru leczenia omdleń. Poznacie Państwo różnorodność omdleń i sposobów ich nowoczesnego leczenia. Zaproszeni wykładowcy podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem i sposobami prowadzenia chorego z omdleniami. W panelu wykładowców znajdą się lekarze interniści, kardiolodzy, neurolodzy, geriatrzy, psycholodzy oraz specjaliści ratownictwa medycznego – praktycy i naukowcy zajmujący się z „pasją i zaangażowaniem” diagnostyką i leczeniem omdleń. Wykłady i dyskusje uzupełnione będą wydrukami slajdów oraz przykładami ponad 100 diagnozowanych i leczonych przypadków i problemów klinicznych u chorych z omdleniami. Każdy wykład kończyć będzie 3 minutowa sesja krótkich pytań, do których zadawania już teraz zachęcamy Państwa za pośrednictwem strony internetowej i w czasie konferencji (na adres email i smsem: na telefon komórkowy).

Warsztaty przeznaczone są dla lekarzy i nielekarskiego personelu medycznego poradni, oddziałów SOR i oddziałów szpitalnych.

Do zobaczenia w Rzeszowie na „warsztatach omdleniowych”. 

Interdyscyplinarne warsztaty rozpoznawania i leczenia omdleń

Konferencja Omdlenia 2020

21.03.2020 RZESZÓW

Hotel Rzeszów
aleja Józefa Piłsudskiego 44

omdlenia 2020 Komitet Naukowy

dr n. med. Artur Pietrucha, FESC

Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Omdleń, Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Kraków

dr hab. n. med. Sebastian Stec, FESC

Centrum Badawczo-Rozwojowe MediNice, Rzeszów

dr hab. n. med. Dorota Zyśko, FESC

Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Program konferencji

logo_Omdlenia2020

Podstawowe definicje i ocena wstępna w omdleniach

8:00 – 9:00 – Rejestracja 
9:00 – 9:05 – Powitanie
9:05 – 9:30 – Ocena wstępna, mechanizmy i definicje omdleń
9:30 – 9:45 – Algorytm postępowania w omdleniach w SOR i poradni
9:45 – 10:00 – Ocena wstępna (wywiad, badanie fizykalne, próba ortostatyczna, ocena EKG)
10:00 – 10:15 – Wywiad i ocena ryzyka – 10 podstawowych zasad i błędów
10:15 – 10:30 – Badanie fizykalne i próba ortostatyczna – decydujące znaleziska
10:30 – 10:45 – Podstawowa ocena EKG u chorego po omdleniu
10:45 – 11:00 – Przerwa kawowa

Badania przyłóżkowe i badania dodatkowe w omdleniach

11:00 – 11:30 – Test pochyleniowy i interpretacja wyników
11:30 – 12:00 – Przyłóżkowe testy na układ autonomiczny dla lekarzy praktyków (wskaźnik wdech/wydech, próba Valsalvy, masaż zatoki szyjnej) i inne nietypowe testy w omdleniach
12:00 – 12:30 – Badania kardiologiczne w diagnostyce omdleń (Holter-EKG, Holter-RR, ECHO, test wysiłkowy, wszczepialny rejestrator zdarzeń, próby lekowe)
12:30 – 12:45 – Niekardiologiczne przyczyny zaburzeń świadomości – przykłady
12:45 – 13:00 – Przerwa kawowa

Leczenie omdleń 

13:00 – 13:15 – Nieinterwencyjne leczenie omdleń ortostatycznych i wazowagalnych
13:15 – 13:30 – Wszczepienie rozrusznika i kardiowertera-defibrylatora po omdleniach 
13:30 – 13:45 – Badanie elektrofizjologiczne i ablacja arytmii w omdleniach 
13:45 – 14:00 – Sporadycznie stosowane terapie w sporadycznie występujących omdleniach
14:00 – 14:15 – Kardioneuroablacja – nowość w leczeniu omdleń i choroby węzła zatokowego
14:15 – 14:30 – Terapia niekardiologicznych omdleń i pseudoomdleń.
14:30 – 15:15 – Przerwa obiadowa 

Interdyscyplinarne konsultacje oraz nietypowe i niewyjaśnione omdlenia 

15:15 – 15:45 – Konsultacja psychiatryczna – przypadki kliniczne
15:45 – 16:15 – Konsultacja neurologiczna i geriatryczna – przypadki kliniczne
16:15 – 16:45 – Omdlenia niewyjaśnione czy jeszcze nie wyjaśnione – przypadki kliniczne
16:45 – 17:15 – Moje najdziwniejsze omdlenia w roku 2020 – przypadki kliniczne  
17:15 – 17:45 – Odpowiedzi na pytania i dyskusja
17:45 – 17:50 – Podsumowanie i zakończenie warsztatów

omdlenia 2020 Zgłoszenie udziału w konferencji

logo_Omdlenia2020
Opłata za udział w konferencji wynosi: 300 zł
Wpłaty (po uprzedniej rejestracji) należy dokonać przelewem na konto bankowe:

 

numer rachunku: 14 1090 2590 0000 0001 4330 8709
bank: Santander Bank Polska S.A.

 
tytuł przelewu: 
Opłata rejestracyjna za udział w konferencji „Omdlenia” 21.03.2020 Rzeszów

 

Informujemy, że dokonana opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi. Cena obejmuje uczestnictwo w wydarzeniu, materiały zjazdowe, lunch, przerwy kawowe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rejestracji.

Gwarancją uczestnictwa w konferencji jest wcześniejsze dokonanie płatności.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medical Planners w Warszawie ul. Bema 83 lok.25. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.

* pola wymagane

 

 

Kontakt

kontakt@omdlenia2020.pl

Konferencja Omdlenia 2020